Dave Holleman Advies

Maatwerk in persoonlijk financieel advies

Aangifte Inkomstenbelasting

Uw aangifte Inkomstenbelasting kan door mij verzorgd worden.

Voor deze service gelden de volgende tarieven:           incl. btw

Tarief 1: Niet-complexe aangifte 1 persoon                   € 40,00

Tarief 2: Niet-complexe aangifte 2 personen               € 60,00

Tarief 3: Complexe aangifte per persoon                      € 75,00

Tarieven zijn op basis van volledig aangeleverde aangiftestukken per post

of email. Voor een aangifteafspraak bij u thuis geldt in principe het normale uurtarief van € 135,00 ex. btw oftewel € 163,35 inclusief btw.

Een niet-complexe aangifte betreft bijv. inkomen, eigen woning, ziektekosten, alimentatie, vermogen en andere veel voorkomende aangifte-elementen.

Een aangifte is complex zodra er sprake is van grensoverschrijdende elementen, bezwaarschriften en andere niet tot een standaardaangifte behorende zaken.